Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Zrozumienie perspektywy decydentów na polskim rynku farmaceutycznym -- pogłębione wywiady z liderami opinii i przedstawicielami płatnika na temat leków hematologicznych

 • Branża

  Branża farmaceutyczna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient – międzynarodowa agencja badań specjalizująca się w sektorze medycznym – zwróciła się o wsparcie badawcze zespołu PMR Consulting & Research przy realizacji projektu na temat innowacyjnych terapii hematologicznych. Celem badania było zrozumienie, jak podejmowane są decyzje o implementacji danej terapii na poziomie lokalnym i regionalnym oraz, jak można wpływać na zwiększenie skuteczności działań sprzedażowych uwzględniając realia polskiego systemy opieki zdrowotnej. Klient chciał także zaprezentować koncept marketingowy prezentujący profil leku, który jest dopuszczony do obrotu, aby poznać opinie decydentów na jego temat.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zrealizowaliśmy serię indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – Individual in-depth interviews) z liderami opinii no rynku oraz przedstawicielami krajowego płatnika. W ramach wywiadów szczegółowo omówione zostały czynniki decydujące o wyborze danej terapii na poziomie krajowym. Respondentom zaprezentowano także koncept marketingowy produktu istniejącego na rynku i poproszono ich o wskazanie najbardziej sugestywnych i skutecznych marketingowo aspektów oraz tych, które należy udoskonalić, aby wzmocnić siłę przekazu.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu w realizacji badań dotarliśmy do bardzo wymagającej grupy docelowej i skutecznie zrealizowaliśmy cały proces rekrutacja w krótkim czasie. Nie bez znaczenia jest też rola moderatora znającego kontekst lokalny, a także potrafiącego umiejętnie prowadzić dyskusję na tematy wymagające wiedzy eksperckiej. Zespół doświadczonych moderatorów PMR Consulting & Research, który realizował liczne projekty w sektorze medycznym, gwarantuje wysoką jakość moderacji.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał szczegółowe informacje o specyfice polskiego sektora opieki medycznej, które pozwolą na zwiększenie efektywności działań sprzedażowych. Cenne rekomendacje dotyczące konceptu leku zostaną wykorzystane podczas planowania dalszej strategii rozwoju jednego z kluczowych graczy na rynku farmaceutycznym.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research