Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza procesu zakupowego wyrobów medycznych w polskich szpitalach

  • Branża

    Produkty medyczne

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Firma farmaceutyczna

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient, jeden z graczy na rynku wyrobów medycznych, chciał lepiej poznać swoich odbiorców, tak aby móc oferować im produkty i usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań placówek służby zdrowia w Polsce. W tym celu zlecił PMR badanie jakościowe z decydentami zakupowymi w szpitalach. 

Nasze rozwiązanie

Doświadczeni badacze PMR zrealizowali serię pogłębionych wywiadów jakościowych (IDI’s) z osobami zaangażowanymi w proces zakupowy w danych placówkach. Zależało nam, aby z jednej strony spojrzeć na proces zakupowy holistycznie, ale z drugiej strony uwzględnić i zrozumieć perspektywę poszczególnych decydentów zakupowych, ich potrzeby oraz cele. Z tego względu, w danym szpitalu rozmawialiśmy z kilkoma osobami, zaczynając od dyrektorów, poprzez ordynatorów, kierowników aptek szpitalnych, aż do pielęgniarek oddziałowych. Zastosowane podejście pozwoliło nam zweryfikować cały proces decyzyjny w zakresie wyrobów medycznych, wyszczególnić główne kryteria wyboru produktów oraz określić pozycję klienta na tle konkurencji.

Korzyść dla klienta

W szczegółowym raporcie z badania klient odnalazł informacje na temat procesu zakupowego produktów medycznych w polskich placówkach służby zdrowia, potencjalnych motywatorów i barier zakupowych. Ważnym elementem w raporcie była także analiza procesu z perspektywy poszczególnych decydentów, co pozwoli klientowi lepiej zrozumieć potrzeby, cele i oczekiwania poszczególnych osób. Dzięki zrealizowanemu badaniu klient może odpowiednio modyfikować swoją strategię sprzedażową.


Opinia klienta


Powrót do Listy Projektów - PMR Research