Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Polskie standardy diagnostyki – wywiady jakościowe z klinicystami i pracownikami laboratoriów na temat ścieżki pacjentów z podejrzeniami ciężkich zakażeń ustrojowych

  • Branża

    Branża farmaceutyczna

  • Zasięg geograficzny

    Europa Środkowo-Wschodnia

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Dla jednego z kluczowych graczy na rynku sprzętu diagnostycznego PMR zrealizował projekt badawczy, który miał odpowiedzieć na pytanie jakie wytyczne dotyczące postępowania terapeutycznego obowiązują na poszczególnych rynkach i jaka jest typowa ścieżka pacjenta z podejrzeniem zakażenia ogólnoustrojowego.

Nasze rozwiązanie

Zespół PMR Consulting & Research zrealizował serię pogłębionych telefonicznych wywiadów (TDIs) z przedstawicielami różnych specjalizacji lekarskich zaangażowanych w proces wstępnej i finalnej diagnozy oraz kierownikami laboratoriów przeprowadzającymi badania diagnostyczne.

Ważnym wkładem PMR do projektu było doradztwo przy projektowaniu metodologii i definiowaniu grupy docelowej oraz dostosowanie jej do polskich realiów. Dzięki wieloletnim doświadczeniom w realizacji projektów z przedstawicielami środowiska medycznego oraz gruntownej wiedzy na temat funkcjonowania polskiego systemu opieki medycznej, wiedzieliśmy jakie specjalizacje powinny być zaproszone do projektu, jako kluczowe w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Na podstawie naszych rekomendacji klient zrewidował wielkości próby i grupę docelową.

Dzięki dużym zasobom naszego Panelu medycznego (PMR Medical Panel), udało się zrealizować efektywne proces rekrutacyjny i dotrzeć do odpowiednich respondentów w stosunkowo krótkim czasie.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał szczegółowy raport omawiający zagadnienia poruszone w badaniu i prezentujący różne warianty ścieżki terapeutycznej pacjenta w zależności od rodzaju placówki, w której stawiana jest diagnoza. Analiza PMR została wzbogacona o przydatne biznesowo rekomendacje, które uwzględniają warunki obowiązujące z polskim systemie opieki zdrowotnej – zarówno wytyczne prawne, jak i nieformalne zwyczaje polskich klinicystów i diagnostów.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research