Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Polscy konsumenci oraz przedsiębiorcy wobec usług ubezpieczeniowych – wywiady fokusowe oraz badanie Mystery Shoping z użytkownikami usług ubezpieczeniowych

 • Branża

  Finansowa

 • Zasięg geograficzny

 • Typ klienta

  Dostawca usług ubezpieczeniowych

 • Czas realizacji

  5 tygodni

Projekt Badawczy

Potrzeba klienta

Globalna firma ubezpieczeniowa planowała wejść na polski rynek, który ma duży potencjał rozwoju i jest atrakcyjny dla firm z sektora finansowego. W związku z tym klient zlecił PMR przeprowadzenie badania wśród klientów indywidualnych i biznesowych w celu rozpoznania ich potrzeb dotyczących usług ubezpieczeniowych. Głównym celem badania było wskazanie segmentów, w których ubezpieczenia oferowane przez instytucje finansowe cieszą się największym powodzeniem oraz dostarczenie informacji na temat usług ubezpieczeniowych oferowanych przez największych graczy na polskim rynku

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu przeprowadzono 12 zogniskowanych wywiadów grupowych FGI (ang. Focus Group Interview), w dwóch lokalizacjach. Na potrzeby badania wyodrębniono 3 segmenty klientów, uwzględniając rodzaj posiadanych produktów ubezpieczeniowych:

 • Ubezpieczenia dla firm
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia oszczędnościowe.

Badanie pozwoliło określić poziom wiedzy odbiorców produktów ubezpieczeniowych na temat świadczonych usług oraz dostarczyć odpowiedzi na pytania o motywacje związane z wyborem danej oferty ubezpieczenia, kanału zakupowego polisy oraz przebiegu procesu decyzyjnego.

Dodatkowo w ramach badanie tejamniczy klient (ang. Mystery Shopping) przeprowadzono kilkadziesiąt wizyt w placówkach instytucji finansowych oraz firm ubezpieczeniowych.  Pozwoliło to zdefiniować słabe i mocne strony obsługi klienta wśród firm konkurencyjnych. Aby podnieść wiarygodność pomiaru, badanie typu mystery shopping zostało zrealizowane przez specjalnie przeszkolonych i doświadczonych badaczy.

Dzięki sprawnej pracy zespołu realizacji badań PMR w krótkim czasie przeprowadzono rekrutację stosunkowo dużej liczby respondentów B2B oraz B2C.  Dodatkowo nasz klient mógł na bieżąco obserwować przebieg każdej dyskusji i po każdym z wywiadów fokusowych modyfikować strukturę scenariusza uwzględniając dotychczas pozyskaną wiedzę w ramach badania.

Dzięki połączeniu kilku metod badawczych pozyskaliśmy wiedzę, która zdecydowanie poszerza perspektywę patrzenia na rynek ubezpieczeń w Polsce.

Korzyść dla klienta

Wyniki badania umożliwiły klientowi podjęcie strategicznych decyzji biznesowych dotyczących wejścia na polski rynek ubezpieczeń w wybranych przez siebie segmentach charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwoju.

Dzięki szczegółowym informacjom na temat oferty największych graczy działających w branży ubezpieczeniowej w Polsce, klient będzie mógł dostosować swoją ofertę usług ubezpieczeniowych do oczekiwań polskich odbiorców, a także przygotować ofertę, która wyprzedza działania konkurencji, a zarazem pokrywa obecnie niezaspokojone potrzeby.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research