Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Bariery sprzedaży produktów medycznych – wywiady jakościowe z decydentami w polskich placówkach zdrowia

 • Branża

  Opieka zdrowotna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  6 tygodnii

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Jeden z nasz klientów zauważył, że pomimo podejmowanych działań sprzedażowych podobnych do aktywności konkurencji, firmie nie udaje się zostać preferowanym dostawcą w niektórych placówkach ochrony zdrowia. Klient chciał się dowiedzieć jakie są bariery dla budowania lepszej pozycji w tej grupie placówek i jak można je przezwyciężyć.

Nasze rozwiązanie

Ponieważ proces zakupowy produktów medycznych w dużych placówkach medycznych jest złożony i wymaga zaangażowania przedstawicieli wielu działów, rekrutacja respondentów do badania była wielostopniowa.

W pierwszym kroku musieliśmy zidentyfikować kluczowe i poboczne osoby biorące udział w procesie decyzyjnym w każdej placówce, aby następnie bezpośrednio dotrzeć do każdej z nich. Proces rekrutacyjny był dużym wyzwaniem, ponieważ dana placówka kwalifikowała się do badania tylko wtedy, gdy udało nam się dotrzeć do co najmniej trzech kluczowych decydentów w ramach jej struktury.
Na podstawie przeprowadzonych z respondentami osobistych wywiadów pogłębionych (IDIs) odtwarzaliśmy szczegółowo proces decyzyjny przebiegający w każdej placówce, identyfikowaliśmy kryteria brane pod uwagę przy wyborze dostawców, a także analizowaliśmy potrzeby i cele poszczególnych decydentów, które mogą w wpływać na wybór dostawcy i poszczególnych produktów medycznych.

Korzyść dla klienta

Uzyskane dane pozwoliły na przedstawienie klientowi szczegółowego raportu z analizą procesu decyzyjnego w placówkach zdrowia, czynników sukcesu konkurencji, występujących barier i potencjalnych sposobów ich przezwyciężenia. Dzięki temu klient może odpowiednio optymalizować swoją strategię sprzedażową w odniesieniu do konkretnych placówek. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research