Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie potencjału nowego leku – wywiady jakościowe z lekarzami

 • Branża

  Farmaceutyczna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Międzynarodowa agencja badawcza

 • Czas realizacji

  2 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Globalny koncern farmaceutyczny chciał wprowadzić na polski rynek innowacyjny lek z przeznaczeniem dla pacjentów pediatrycznych. W tym celu przy współpracy z międzynarodową agencją badawczą przygotowaliśmy badanie jakościowe wśród lekarzy różnych specjalizacji. Zasadniczym celem było określenie potencjału dla nowego preparatu, zdefiniowanie nastawienia polskich lekarzy do innowacyjnego sposobu dawkowania oraz wskazanie potencjalnych barier.

Nasze rozwiązanie

Zespół PMR zlecił serię wywiadów grupowych (Focus Group Interview).z lekarzami różnych specjalizacji w kilku lokalizacjach. Podczas spotkań omówiliśmy ścieżki leczenia polskich pacjentów, wskazaliśmy kluczowe problemy polskich lekarzy zmagających się z leczeniem pacjentów pediatrycznych. Ponadto ocenie został poddany profil nowego leku.

Dodatkową zaletą projektu była możliwość obserwowania przez klienta wywiadów z podglądowni (specjalne pomieszczenie w fokusowni) i wpływania na przebieg dyskusji oraz równoczesne obserwowanie przebiegu badania przez kilka zespołów projektowych w innych krajach dzięki opcji web streamingu.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom naszego zespołu realizacji badań udało się sprawnie przeprowadzić proces rekrutacyjny.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał raport ze szczegółową analizą podejścia polskich lekarzy do leczenia pacjentów pediatrycznych w podziale na specjalizacje lekarskie. W raporcie wskazano obszary newralgiczne mogące stanowić barierę w powszechnym przypisywaniu i stosowaniu leku. Dodatkowo szczegółowa ocena profilu produktu pomogła klientowi zmodyfikować przekaz marketingowy z uwzględnieniem potrzeb różnych grup docelowych: lekarzy danej specjalizacji oraz rodziców.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research