Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Jakościowe badanie z konsumentami piwa w Polsce przeprowadzane innowacyjną metodą sesji zanurzenia

 • Branża

  Browarnicza

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

W celu wzmocnienia pozycji jednej z wiodących marek na rynku piwa, klient potrzebował insightów, które stanowiłyby uzupełnienie posiadanych przez niego twardych danych rynkowych. Z perspektywy klienta kluczowe było rozróżnienie dwóch segmentów rynku – handlu detalicznego, a także pubów – kluczowego segmentu HoReCa.

Nasze rozwiązanie

Projekt zrealizowany przez badaczy PMR oparty był o nowatorską metodologię, rzadko wykorzystywaną na polskim rynku badań marketingowych. Były to tzw. sesje zanurzenia (ang. immersion sessions), które pozwalają uzyskać wgląd nie tylko w deklarowane opinie i preferencje klientów, ale też w głębiej zakorzenione postawy.
Poprzez szereg sesji z klientami, którzy regularnie spożywają piwo w segmencie HoReCa, a także nabywają piwo w segmencie handlu detalicznego, zdołaliśmy dotrzeć do pierwotnych motywacji klientów. Wspólnie z konsumentami odwiedzaliśmy sklepy monopolowe, zaglądaliśmy do ich lodówek, a także chodziliśmy z nimi po pubach.
Proces zdobywania informacji podczas sesji różnił się od wielu tradycyjnych metod badawczych, dlatego wymagał zaangażowanej i doświadczonej grupy moderatorów.

Korzyść dla klienta

Efektem końcowym projektu był szczegółowy raport, w którym oprócz danych pozyskanych podczas sesji z konsumentami piwa, zamieszczono dodatkowe informacje na temat rynku piwa w Polsce. Raport zawierał informacje na temat zwyczajów konsumenckich, różnic dotyczących procesu decyzyjnego między kanałem  HoReCa, a kanałem detalicznym.
Ważnym elementem było mocne osadzenie wyników w kontekście specyfiki polskiego rynku piwa i potrzeb polskich konsumentów, co miało szczególną wartość dla klienta zagranicznego.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research