Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie procesu jakości obsługi klienta

 • Branża

  Usługowa

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca usług medycznych

 • Czas realizacji

  8 tygodni

Projekt Badawczy - inne branże, rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Obsługa klienta w branży usług profesjonalnych, a szczególnie w segmencie turystyki medycznej, to jeden z kluczowych elementów sprzyjający sukcesowi firmy na rynku. Klient doskonale zdawał sobie z tego sprawę i dlatego zlecił PMR badanie jakości obsługi klienta. Głównym celem badania było zgromadzenie szczegółowych informacji dotyczących jakości pierwszego kontaktu przedstawicieli firmy z klientami oraz poziomu procesu sprzedażowego usług medycznych.

Nasze rozwiązanie

Zrealizowaliśmy kompleksowy projekt badawczy, który obejmował testy obsługi klienta przeprowadzane metodą mystery shopping. Na początkowym etapie projektu zespół projektowy PMR wziął udział w warsztatach wprowadzających w specyfikę działania klienta. Podczas warsztatów opisano nam procedurę sprzedaży usług, dzięki czemu mogliśmy dopasować narzędzia badawcze do specyfiki działalności klienta. Główna część badania obejmowała audyty telefoniczne i mailowe przeprowadzane przez wyszkolonych i doświadczonych audytorów jakości. Temat badania obejmował wybrane wspólnie z klientem obszary jakości obsługi, takie jak identyfikacja oczekiwań klientów, sprawność komunikacyjna i umiejętność sprzedaży wzbogaconej (cross-selling).

Korzyść dla klienta

Wyniki audytów zostały dokładnie przeanalizowane, uwzględniając specyfikę każdego audytu, tak żeby nie wyciągnąć pochopnych wniosków. Przedstawione w formie zbiorczego raportu wyniki pozwoliły wskazać mocne i słabe strony w procesie obsługi klientów. Dzięki zebranym danym klient mógł przeprowadzić warsztaty z pracownikami, aby wskazać punkty zapalne, ale też wysłuchać ich perspektywy i wspólnie z nimi wypracować rozwiązania ukierunkowane na poprawę jakości obsługi klienta.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research