Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Wartość i struktura rynku materiałów budowlanych w Polsce

 • Branża

  Chemia budowlana

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Organizacja

 • Czas realizacji

  1 tydzień

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Grupa producentów chemii budowlanej w Polsce postanowiła powołać stowarzyszenie, które wzorem podobnych podmiotów funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej pomogłoby firmom zrzeszonym w zdobywaniu istotnych danych rynkowych. Producenci chemii budowlanej chcieli pozyskać informacje o wielkości i strukturze rynku o raz zweryfikować, czy działania rynkowe i podejmowane inwestycje po stronie podmiotów zrzeszonych w ramach stowarzyszenia przynoszą realne korzyści biznesowe.

Nasze rozwiązanie

Wspólnie ze stowarzyszeniem opracowaliśmy model pozyskiwania, przetwarzania i zwrotnego przekazywania danych o wartości i wielkości produkcji kluczowych kategorii produktowych tak, aby każdy uczestnik projektu mógł mieć równy dostęp do informacji, a jednocześnie zachować poufność swoich danych. Przed uruchomieniem projektu cały proces zbierania danych przeszedł pomyślnie ocenę zgodności z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi.

Korzyść dla klienta

Od ponad trzech lat, w cyklach kwartalnych dostarczamy członkom stowarzyszenia indywidualne raporty, które pozwalają im zrozumieć, jak na tle całości rynku kształtują się ich udziały w poszczególnych kategoriach produktowych zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym. Ponieważ firmy biorące udział w projekcie odpowiadają za ponad 95% produkcji w segmencie chemii budowlanej, możemy założyć, iż dostarczamy im najbardziej kompleksową ocenę wielkości rynku w zestawieniach kwartalnych. Takie ujęcie pozwala na śledzenie nie tylko dynamiki ale i sezonowości rynku, a dodatkowo stanowi kompleksowy obraz przemian zachodzących na rynku.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research