Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku specjalistycznych produktów budowlanych w Polsce

 • Branża

  Budowlana

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent systemów budowlanych

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Nasz klient – jeden z liderów na rynku producentów wysokospecjalistycznych systemów budowlanych – potrzebował wsparcia badawczego w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb swoich klientów. Celem badania była kompleksowa analiza segmentu produktów budowlanych oferowanych przez klienta oraz zidentyfikowanie poziomu satysfakcji z usług świadczonych przez producentów materiałów budowlanych (w tym firmę klienta oraz jego konkurentów).

Nasze rozwiązanie

Aby skutecznie zrealizować założone cele badawcze, zastosowano podejście ilościowe. W ramach badania zrealizowano ponad 160 wywiadów telefonicznych CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) wśród firm budowalnych korzystających z produktów klienta oraz konkurencji.

W ramach projektu pozyskano szczegółowe informacje dotyczące:
• Sposobów wykorzystywania produktów budowlanych oferowanych przez klienta oraz jego konkurentów
• Poziomu zadowolenia firm budowalnych z produktów klienta i firm konkurencyjnych
• Mocnych i słabych stron produktów i usług oferowanych przez producentów wysokospecjalistycznych produktów budowlanych
• Procesu zakupowego oraz kluczowych czynników decyzyjnych, jakimi kierują się firmy budowlane przy wyborze wysokospecjalistycznych produktów budowlanych.

Korzyść dla klienta

Finalny raport zawierał szczegółowe informacje na temat segmentu specjalistycznych produktów budowalnych wykorzystywanych przez firmy budowlane. Zdiagnozowano w nim również poziom zadowolenia z usług świadczonych przez klienta oraz jego konkurentów.
Wszystkie pozyskane w toku badania informacje pozwolą klientowi na wdrożenie skutecznych działań marketingowych oraz efektywne zaimplementowanie rozwiązań, mających na celu podniesienie poziomu satysfakcji klientów końcowych.

Oprócz raportu, zespół badaczy PMR zrealizował cykl szkoleń w działach sprzedaży klienta. Warsztaty te miały na celu zrozumienie łańcucha decyzyjnego po stronie firmy budowlanej oraz analizę potrzeb klienta końcowego dotyczących procesu sprzedażowego.

Dzięki działaniom PMR klient będzie mógł efektywnie zarządzać sprzedażą zarówno na poziomie globalnej strategii, jak i lokalnej sieci przedstawicieli handlowych.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research