Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie kondycji marki obuwniczej i możliwości jej rozwoju

 • Branża

  Obuwnicza

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Chcąc dokonywać zmian w strategii rozwoju marki, sposobie jej komunikowania oraz ofercie produktowej trzeba zacząć od analizy obecnej sytuacji marki na rynku, rozpoznania jej słabych i mocnych stron, poznania potrzeb swoich klientów. To właśnie chęć przeanalizowania obecnej kondycji marki obuwniczej, jej wizerunku oraz wyjście na przeciw potrzebom i oczekiwaniom obecnych i potencjalnych klientów stanowiło główny bodziec do przeprowadzenia badania marketingowego zleconego PMR przez polskiego producenta obuwia. 

Nasze rozwiązanie

Zespół badaczy PMR w sposób kompleksowy podszedł do zbadania kondycji marki, realizując zarówno badanie ilościowe jak i jakościowe. Pierwszą część badania stanowiło badanie ilościowe przeprowadzone techniką CATI. Dzięki zastosowanemu podejściu poznaliśmy znajomość marki, jej pozycję na tle marek konkurencyjnych oraz profil grupy docelowej marki.
Na kolejnym etapie badania, w celu dalszego pogłębienia wyników z pierwszego etapu, PMR zrealizował serię grup fokusowych z klientkami i nie-klientkami marki.
Badanie jakościowe pozwoliło na głębsze dotarcie do „świata klientów” i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania badawcze:
- jakie są zwyczaje zakupowe konsumentek w zakresie zakupów obuwniczych,
- jak respondentki postrzegają markę klienta oraz marki konkurencyjne,
- na ile konsumentki identyfikują się z marką klienta,
- jakie są główne czynniki motywujące i bariery zakupowe  w odniesieniu do zakupów obuwia,
- jakie są niespełnione potrzeby konsumentek zakresie zakupów obuwniczych.

Korzyść dla klienta

Kompleksowy raport z badania uwzględniający część ilościową i jakościową pozwolił naszemu klientowi lepiej poznać obecnych oraz potencjalnych użytkowników marki i spojrzeć na markę z ich perspektywy. Wyniki pozwoliły także na wprowadzenie zmian w strategii marketingowej marki klienta, wprowadzenie innowacji produktowych oraz dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb polskich konsumentów. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research