Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie potencjału sprzedażowego innowacyjnego leku – wywiady jakościowe z polskimi hematologami

 • Branża

  Farmaceutyczna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent leków

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient chciał wprowadzić na polski rynek innowacyjną terapię dla pacjentów cierpiących na rzadkie schorzenie hematologiczne. W tym celu zwrócił się do PMR z prośbą o przeprowadzenie serii indywidualnych wywiadów pogłębionych ze specjalistami z obszaru hematologii i transfuzjologii. Zasadniczym celem badania było zdiagnozowanie poziomu wiedzy polskich specjalistów na temat możliwości terapeutycznych i standardów diagnostycznych obowiązujących w Polsce. Pogłębiona wiedza w tym obszarze pozwoli klientowi bardziej efektywnie dostosować działania marketingowe do potrzeb polskiego rynku.

Nasze rozwiązanie

Założeniem klienta było przeprowadzenie badania podczas kilkudniowej wyjazdowej sesji specjalistów, co stanowiło dla nas duże wyzwaniem pod względem procesu rekrutacyjnego oraz logistyki projektu. Aby zrealizować wywiady w komfortowej dla lekarzy lokalizacji zdecydowaliśmy się samodzielnie stworzyć studio fokusowe adaptując przestrzeń pierwotnie niedostosowaną do tego rodzaju działań. Dzięki temu nas klient mógł na bieżąco śledzić przebieg wszystkich wywiadów i zadawać dodatkowe pytania.

Sam proces rekrutacji przebiegł sprawnie dzięki szerokim doświadczeniom, jakie posiada nasz zespół realizacji badań, w rekrutacji lekarzy i ekspertów. W efekcie udało nam się w krótkim czasie przeprowadzić 20 wywiadów pogłębionych, a wśród respondentów znaleźli się wybitni polscy specjaliści w tej dziedzinie terapeutycznej. Taki dobór respondentów pozwolił na pełne poznanie aktualnego stanu wiedzy na temat schorzeń rzadkich i sposobów ich leczenia oraz możliwościach diagnostycznych, jakie daje polski system opieki zdrowotnej.

Korzyść dla klienta

Finalny raport zawierał szczegółowe informacje dotyczące standardów diagnostycznych i terapeutycznych obowiązujących w polskich placówkach medycznych oraz zmian jakie dokonały się w ostatnich latach. Dodatkowo w ramach finalnej analizy wskazano obszary, w których poziom wiedzy specjalistów dotyczący leku producenta jest niewystarczający i gdzie nasz klient powinien kierować swoje działania marketingowe, aby tę wiedzę pogłębiać. Dzięki uzyskanym informacjom klient mógł zoptymalizować swoje działania marketingowe pod kątem potrzeb polskich lekarzy i dostosować strategię wejścia na polski rynek do lokalnych warunków.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research