Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie satysfakcji klientów z programów lojalnościowych – badanie jakościowe w sektorze rolniczym w Polsce

 • Branża

  Rolnictwo

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent wyrobów chemicznych

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Nasz klient od dawna prowadzi program lojalnościowy dla klientów indywidualnych oraz sklepów rolniczych i hurtowni sprzedających specjalistyczne produkty z potrfolio firmy. Klient chciał dowiedzieć się, jak jest postrzegany jego program lojalnościowy na tle programów firm konkurencyjnych oraz co można zrobić, aby istniejący program stał się bardziej atrakcyjny i był dopasowany do zróżnicowanych potrzeb wszystkich grup odbiorców.

Nasze rozwiązanie

Zespół badaczy jakościowych zrealizował serię osobistych wywiadów pogłębionych z właścicielami dużych gospodarstw rolnych oraz właścicielami lub kierownikami sklepów i hurtowni rolniczych. Dodatkowo zrealizowano szereg wywiadów z doradcami rolniczymi z ramienia dystrybutorów produktów dla branży rolniczej. Taki dobór próby pozwolił na spojrzenie na problem badawczy z kilku perspektyw i kompleksowe zebranie informacji o oczekiwaniach względem programów lojalnościowych w trzech przebadanych grupach.

Największą trudność stanowiła rekrutacja i realizacja wywiadów w wąskiej grupie docelowej tj. wśród rolników, którzy posiadają nielimitowany i elastyczny czas pracy. Jednak dzięki doświadczeniom zespołu realizacji badań terenowych PMR udało się sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji i zrealizować wymaganą liczbę wywiadów w stosunkowo krótkim czasie.

Korzyść dla klienta

Do rąk klienta trafił raport finalny, zawierający analizę sposobu postrzegania programów lojalnościowych przez różne grupy odbiorców. Dodatkowo raport zawierał analizę SWOT mocnych i słabych stron programu klienta na tle oferty firm konkurencyjnych wraz z sugestiami zmian, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb klientów w zależności od specyfiki prowadzonej przez nich działalności

Dzięki kompleksowej analizie przeprowadzonej przez zespół badaczy PMR klient uzyskał narzędzia pozwalające na podjęcie stosownych decyzji biznesowych odnośnie usprawnienia i odświeżenia istniejącego programu lojalnościowego w taki sposób, aby bardziej odpowiadał on na potrzeby jego użytkowników i współgrał i ich strategiami działania.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research