Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Potencjał rozwiązań mobilnych w dużych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

 • Branża

  IT i telekom

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Usługi

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Na zlecenie międzynarodowej firmy z branży IT i najnowszych technologii, PMR przeprowadził badanie rynku, którego celem było zbadanie potencjału urządzeń mobilnych w Polsce. Zakres projektu obejmował stopień wykorzystania rozwiązań mobilnych przez polskie przedsiębiorstwa, w tym stosowania modelu BYOD (Bring your own device), czyli możliwości wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych.

Nasze rozwiązanie

Badanie rynku B2B obejmowało średnie i duże przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże. Zrealizowano 300 wywiadów techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). W badaniu uwzględniono zarówno firmy działające w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W badaniu brały udział tylko te firmy, które posiadają własny dział IT lub zatrudniają osobę odpowiedzialną za sprawy związane z IT.

Korzyść dla klienta

Analiza statystyczna wyników pozwoliła klientowi sprawdzić, na ile obecne są w Polsce międzynarodowe trendy związane z mobilnością, a także porównać specyfikę polskiego rynku do firm z rynków zagranicznych, które były objęte badaniem na wcześniejszych etapach projektu..
Wyniki badania rynku pozwoliły zdiagnozować:

 • stopień mobilności średnich i dużych firm
 • powody wdrażania strategii mobilnych
 • korzyści wprowadzania rozwiązań mobilnych oraz przeszkody z tym związane
 • obawy przedsiębiorstw przed korzystaniem z mobilności.


Na temat projektu PMR można także przeczytać:

http://www.citrix.com/news/market-research/nov-2013/citrix-tested-polish-and-foreign-companies-in-the-field-of-mobility-pl.html
http://www.computerworld.pl/news/393259/Przebadano.strategie.mobilne.w.polskich.firmach.html
https://www.facebook.com/RuckusPolska/posts/551744401568045

Powrót do Listy Projektów - PMR Research