Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Kompleksowa analiza segmentu pokryć dachowych w Polsce

 • Branża

  Pokrycia dachowe

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca analiz branżowych

 • Czas realizacji

  8 tygodni

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Zespół badawczy PMR Research zrealizował projekt badawczy na temat rynku pokryć dachowych w Polsce. Jego rezultaty są częścią publikacji branżowej „Rynek pokryć dachowych w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2020”. Celem badania była diagnoza struktury rynku dekarskiego, stosowanych technologii oraz najnowszych trendów z wyodrębnieniem dwóch segmentów: dachów płaskich i spadzistych.

Nasze rozwiązanie

Badanie przeprowadzono na próbie przedsiębiorstw specjalizujących się w pracach związanych z wykonywaniem i renowacją dachów. Łącznie przeprowadzono 300 wywiadów telefonicznych (CATI) z osobami decyzyjnymi w zakresie realizowanych przez firmę prac i inwestycji. Zgromadzone podczas badania informacje umożliwiają  bezpośrednie porównanie wyników dotyczących poszczególnych rodzajów pokryć dachowych.

Korzyść dla klienta

Przeprowadzone badanie oraz analiza danych pozwoliły uzyskać informacje w zakresie następujących zagadnień rynkowych:

• najpopularniejsze technologie dekarskie i najnowsze trendy na rynku
• miejsca zaopatrywania się przedsiębiorstw w pokrycia dachowe
• udział wiodących marek okien i świetlików dachowych
• najczęściej stosowane marki materiałów termoizolacyjnych oraz rynien i rur spustowych
• wiodące marki płynnych hydroizolacji oraz kolektorów słonecznych.

Raport zawiera również ranking najlepiej ocenianych marek pokryć do dachów skośnych i płaskich pod względem adekwatności ceny do jakości, informacje o produktach godnych polecenia oraz organizacji sieci dystrybucyjnej.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, przedstawiciele badanych firm przewidują wzrost popularności  stosowania dachówek solarnych oraz blach tytan-cynk do dachów spadzistych. Jeśli chodzi o  materiały do dachów płaskich można zauważyć trend w kierunku wzrostu częstości stosowania membran EPDM, a także dachów zielonych i pap modyfikowanych.

Porównanie wyników badania dotyczące stosowanych dachów spadzistych i płaskich pozwoliło zidentyfikować największe różnice miedzy tymi dwoma segmentami rynku dekarskiego.

Więcej informacji na temat raportu PMR Publications można znaleźć na stronie:
http://www.pmrpublications.com/product/Rynek-pokryc-dachowych-w-Polsce-2014

Powrót do Listy Projektów - PMR Research