Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku wspierające rozwój produktu z segmentu materiałów dentystycznych w Polsce

 • Branża

  Produkcja materiałów dentystycznych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Agencja badań rynku pracująca dla producenta materiałów dentystycznych – potrzebowała lokalnego wsparcia przy realizacji badania rynku w Polsce. PMR miał już doświadczenie w realizacji projektów w tym obszarze, dlatego był idealnym partnerem znającym specyfikę środowiska medycznego w Polsce oraz rozumiejącym potrzeby biznesowe klienta.

Nasze rozwiązanie

PMR zrekrutował zespoły składające się z dentystów oraz asystentek dentystycznych do udziału w grupach fokusowych. W trakcie spotkań zarówno dentyści jak i ich asystentki mogli przetestować nowe materiały dentystyczne i wyrazić swoją opinię na temat ich cech, wad i zalet oraz potencjalnych zastosowań.

Proces rekrutacji był wymagający, ponieważ w dyskusjach mieli uczestniczyć dentyści wraz ze swoimi asystentkami. Dodatkowo wymaganiem było wykorzystywanie w codziennej pracy materiałów stomatologicznych stosunkowo rzadko stosowanych w Polsce. Jednak dzięki zasobom Panelu Medycznego PMR oraz doświadczonemu zespołowi rekruterów w krótkim czasie zrekrutowaliśmy odpowiednią liczbę uczestników .

Korzyść dla klienta

Klient mógł bezpośrednio obserwować przebieg spotkań i dzięki temu miał natychmiastową odpowiedź na część swoich pytań badawczych, a dodatkowo mógł ingerować w przebieg dyskusji sugerując zagadnienia do dodatkowej eksploracji.

Efektem końcowym był raport podsumowujący wyniki badania obejmujący reakcje uczestników na nowe materiały dentystyczne niedostępne na polskim rynku, sugestie dotyczące ich ulepszenia i dodatkowe komentarze. Raport zawierał również informacje na temat specyfiki polskiego rynku opieki dentystycznej, typowych zastosowań materiałów i procedur medycznych stosowanych przez dentystów w Polsce.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research