Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Test materiałów wizualnych dla platformy zakupowej

 • Branża

  E-commrece

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja interaktywna

 • Czas realizacji

  5 tygodni

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Agencja reklamowa zaprosiła nas do współpracy przy projekcie dla swojego klienta z branży e-commerce. Klient planował uruchomienie platformy zakupowej łączącej kontrahentów B2B z placówkami publicznymi.
Nasz partner – agencja reklamowa – przygotował kilka ścieżek komunikacji wizualnej (nazwa, logotyp, projekty materiałów reklamowych), których skuteczność chcieliśmy sprawdzić w ramach badania jakościowego. Wyzwanie stanowiła bardzo zróżnicowana grupa docelowa składająca się z podgrup o odmiennych stylach pracy i potrzebach. Należało więc wskazać taką ścieżkę komunikacji, która trafi do wszystkich potencjalnych odbiorców.

Nasze rozwiązanie

Badanie opierało się na technice grupy fokusowej. Proces rekrutacji, skład i wielkość grupy oraz scenariusz dyskusji – wszystkie te elementy były dostosowane do specyfiki każdej z badanych kategorii odbiorców w ramach grupy docelowych. Podczas dyskusji testowano te same materiały, ale z uwzględnieniem odmiennych potrzeb i sposobów komunikowania się respondentów

Korzyść dla klienta

Wyniki badania pokazywały siłę przekonywania każdej z zaprezentowanych ścieżek komunikacji dla wszystkich podgrupy osobno i łącznie. Dzięki temu mogliśmy dać jasne rekomendacje dotyczące wyboru najbardziej optymalnego modelu komunikacji, jak również wskazać mocne i słabe strony poszczególnych rozwiązań.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research