Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek płytek ceramicznych – kompleksowe badanie konsumenckie w Polsce

 • Branża

  Płytki ceramiczne

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  8 tygodni

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Jeden z czołowych producentów płytek w Polsce zlecił PMR badanie rozpoznawalności i wizerunku jego marki wśród polskich konsumentów. Głównym obszarem badania był proces zakupowy płytek ceramicznych oraz motywatory i bariery w kupowaniu tej kategorii produktowej. Ważnym elementem projektu było także zbadanie wizerunku marki klienta na tle marek konkurencyjnych.

Nasze rozwiązanie

Badanie uwzględniało kilka etapów, a każdy kolejny stanowił rozwinięcie oraz uzupełnienie poprzedniego. Aby osiągnąć cele badawcze zastosowaliśmy mixed-methods, uwzględniające metody ilościowe i jakościowe.
Początkowo zrealizowaliśmy badanie omnibusowe na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, dzięki czemu zidentyfikowaliśmy poziom penetracji rynku dla kategorii płytek ceramicznych oraz znajomość marki klienta i marek konkurencyjnych.
Dzięki przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDIs) poznaliśmy główne etapy procesu decyzyjnego oraz najważniejsze czynniki budujące wizerunek marki. Wyniki części jakościowej posłużyły do bardziej efektywnego przygotowania narzędzia badawczego w kolejnym etapie.
Trzecim i zarazem głównym etapem projektu było badanie ilościowe przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie osób kupujących płytki ceramiczne marki klienta i marek konkurencyjnych.
W związku z niską świadomością nazw marek na rynku budowlanym B2C, dotarcie do grupy docelowej w takim projekcie jest zawsze sporym wyzwaniem. Jednak dzięki naszemu doświadczeniu oraz skutecznym metodom rekrutacyjnym z powodzeniem zrealizowaliśmy projekt.

Korzyść dla klienta

Rezultatem badania był kompleksowy raport zawierający podsumowanie wyników i rekomendacje. Wyniki pozwoliły klientowi nie tylko lepiej poznać konsumentów ze swojego segmentu rynku, ale także użytkowników marek konkurencyjnych. Rekomendacje podpowiadały, w jaki sposób można wykorzystać wyniki do wprowadzenia zmian w strategii marketingowej i produktowej swojej marki, a także identyfikowały luki na rynku, gdzie klient może wprowadzić swoją ofertę produktową.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research