Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku szczepionek dla zwierząt hodowlanych w Polsce – wywiady z lekarzami weterynarii

  • Branża

    Weterynaryjna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badawcza

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Jeden z naszych stałych klientów – międzynarodowa agencja badawcza – zlecił PMR przeprowadzenie wśród weterynarzy zajmujących się zwierzętami hodowlanymi badania na temat najczęściej stosowanych przez nich szczepionek. Celem badania było poznanie i zrozumienie oczekiwań polskich hodowców oraz zrozumienie modelu sprzedaży i dystrybucji szczepionek.  

Nasze rozwiązanie

W ramach badania zrealizowano ponad 40 wywiadów techniką wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Dzięki sprawnemu procesowi rekrutacyjnemu w krótkim czasie przeprowadziliśmy badanie wśród stosunkowo trudnej grupy docelowej – weterynarzy zajmujących się zwierzętami hodowlanymi.

W procesie rekrutacji wykorzystaliśmy zasoby naszej bazy medycznej PMR Medical Panel, co znacznie skróciło czas dotarcia do wąskiej grupy docelowej oraz zredukowało koszty procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo wywiady zostały wzbogacone o komentarze respondentów dotyczące specyfiki polskiego rynku leków dla zwierząt hodowlanych.

Korzyść dla klienta

Wyniki tego badania pozwolą udoskonalić portfolio klienta PMR oraz dostosować jego model sprzedażowy do potrzeb polskich lekarzy weterynarii i ich klientów – hodowców trzody chlewnej.

Pozyskane w toku badania informacje, dotyczące czynników decyzyjnych przy procesie zakupowym szczepionek oraz oczekiwań względem firmy farmaceutycznej, dadzą klientowi PMR kompleksową wiedzę na temat specyfiki lokalnego rynku produktów medycznych dla zwierząt hodowlanych w Polsce.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research