Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Segmentacja szpitali w Polsce

  • Branża

    Opieka zdrowotna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Na zlecenie jednego z czołowych producentów sprzętu medycznego zrealizowaliśmy badanie wśród placówek szpitalnych w Polsce. Jego głównym celem było wyróżnienie segmentów szpitali w oparciu o ich potrzeby w zakresie czterech kategorii produktowych. 

Nasze rozwiązanie

Aby w pełni zrealizować cele badawcze i odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania, zastosowaliśmy podejście metodologiczne łączące techniki jakościowe i ilościowe.

W pierwszym etapie badania przeprowadziliśmy serię indywidualnych wywiadów jakościowych, które wstępnie nakreśliły potrzeby użytkowników w zakresie procesu zakupowego i użytkowania sprzętu. Ta część badania pozwoliła nam przygotować bardziej efektywne narzędzia badawcze do kolejnego etapu.

Drugi etap – główna część badania – został zrealizowany przy użyciu techniki CATI, czyli wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo. Zrealizowaliśmy 232 efektywne wywiady z pracownikami szpitali publicznych (n=173) i niepublicznych (n=59) w Polsce.

W obu etapach badania próba składała się z dyrektorów medycznych, dyrektorów finansowych, ordynatorów oddziałów, inżynierów biomedycznych, menadżerów działów informatyki i pielęgniarek oddziałowych. W niektórych przypadkach kontaktowaliśmy się z kilkoma osobami w ramach tej samej placówki, by mieć pewność, że wszystkie obszary tematyczne zostały należycie zbadane.

Korzyść dla klienta

W toku badania podzieliliśmy rynek na segmenty wyróżnione ze względu na preferencje szpitali związane z cechami produktów, dodatkowymi usługami, ofertą gwarancyjną, ofertą szkoleniową itp. Zidentyfikowaliśmy segmenty szpitali, które są najbardziej atrakcyjne dla klienta, czyli te, które mają najwyższe prawdopodobieństwo zmaksymalizowania ROI.

Oszacowaliśmy wielkość rynku i jego poszczególnych segmentów, jak również zbadaliśmy ich plany zakupowe na najbliższe lata. Zdiagnozowaliśmy proces zakupowy oraz zdefiniowaliśmy główne osoby zaangażowane w podejmowanie decyzji o zakupach sprzętu medycznego.

Wyniki badania dostarczyły informacji, które pozwolą naszemu klientowi opracować bardziej efektywną strategię sprzedażową i ofertową.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research