Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie konsumenckie dotyczące rynku produktów dla dzieci w Rosji

 • Branża

  Wydawnicza

 • Zasięg geograficzny

  Rosja

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Dział badawczy PMR przeprowadził pierwszą edycję badania na potrzeby planowanego cyklu publikacji branżowych na temat rynku produktów dla dzieci w Rosji. Analiza miała na celu diagnozę zwyczajów zakupowych związanych z nabywaniem artykułów dla dzieci poniżej 14 roku życia. Badaniem objęto cztery kategorie produktowe: zabawki, odzież, obuwie, kosmetyki oraz żywność. 

Nasze rozwiązanie

Badanie zrealizowano przy pomocy ankiety internetowej CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). Próbę stanowiło 600 dorosłych mieszkańców Rosji, którzy kupili przynajmniej jeden produkt z pięciu kategorii artykułów dedykowanych dla dzieci.

Przedstawienie wybranych wyników badania w podziale na odpowiedzi rodziców (lub prawnych opiekunów) i osób niemających dzieci, umożliwiło lepsze poznanie specyfiki analizowanego rynku.

Korzyść dla klienta

Badanie pozwoliło określić kategorie, miejsca zakupów oraz marki najczęściej kupowanych produktów dla dzieci, w poszczególnych kategoriach produktowych. Raport zawiera informacje na temat:

 • nazw sklepów, w których konsumenci najczęściej kupują produkty dla dzieci
 • rodzajów i marek najczęściej kupowanych kosmetyków dla dzieci
 • czynników decydujących o wyborze artykułów dedykowanych dla dzieci
 • poziomu wydatków na produkty przeznaczone dla dzieci.
Wyniki pokazują, że osoby nieposiadające dzieci najchętniej kupują zabawki (83%), natomiast rodzice (lub prawni opiekunowie): odzież (97%), zabawki (94%) oraz obuwie dla dzieci (92%).

Wyniki badania są częścią publikacji branżowej firmy PMR: „Rynek produktów dla dzieci w Rosji 2014”.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research