Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce – przepływ pacjentów cierpiących na rzadkie choroby

  • Branża

    Farmaceutyczna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Zasadniczym celem projektu było zrozumienie polskiego systemu opieki zdrowotnej w kontekście zarządzania leczeniem dwóch chorób ultra-rzadkich. Klient PMR rozważał wprowadzenie na polski rynek leków dla pacjentów cierpiących na schorzenia dotykające nieliczną grupę pacjentów, a badanie rynku miało pozwolić na pełne zrozumienie specyfiki polskiego podejścia do leczenia tych chorób. 

Nasze rozwiązanie

W ramach badania zrealizowaliśmy 24 telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z lekarzami pracującymi w wysokospecjalistycznych placówkach medycznych, podczas których zdobyliśmy kompleksową wiedzę na temat modelu zarządzania chorobami ultra-rzadkimi w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej. Zidentyfikowaliśmy także poziom wiedzy lekarzy na temat dwóch chorób ultra-rzadkich oraz opisaliśmy sposób ich postrzegania i definiowania przez polskich specjalistów.

W ramach raportu zaprezentowaliśmy naszemu klientowi również konkretne przypadki pacjentów cierpiących na te schorzenia, co umożliwiło mu zrozumienie drogi pacjenta od momentu diagnozy do etapu leczenia.

Dodatkowo klient otrzymał bazę danych zawierającą informacje o kluczowych liderach opinii oraz wysoko wyspecjalizowanych lekarzach deklarujących chęć wspierania procedury refundacyjnej leków produkowanych przez klienta.

Korzyść dla klienta

Efektem naszej analizy typu market intelligence i badania rynku były dwa raporty prezentujące sposób zarządzania leczeniem pacjentów cierpiących na dwie ultra-rzadkie choroby.

Jeden raport uwzględniał szczegółowe informacje dotyczące ścieżek diagnozy oraz roli lekarzy o różnych specjalizacjach w leczeniu tych dwóch chorób.
Wartością dodaną projektu była ocena profilu produktu docelowego (Target Product Profile), która pozwoli klientowi PMR planować przyszłą strategię sprzedażową dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku medycznego.

W ramach projektu zorganizowaliśmy także warsztaty z klientem, aby przedyskutować strategię wejścia na polski rynek, omówić kluczowe cele biznesowe oraz zaprojektować przyszłą strategię rozwoju.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research