Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Pogłębianie segmentów rynku rolniczego z wykorzystaniem metody budowania person

  • Branża

    Rolnictwo

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Jeden z czołowych producentów w branży środków ochrony roślin, przez ostatnich kilka lat korzystał z segmentacji rynku opracowanej przez agencję badawczą. Segmentom jednak brakowało szczegółowości, która uczyniłaby je bardziej przejrzystymi i przydatnymi w codziennych działaniach marketingowych i sprzedażowych.  

Nasze rozwiązanie

Aby segmenty stały się bardziej obrazowe i żywe, zaproponowaliśmy stworzenie marketingowych person, zamiast jedynie dodawać więcej informacji do opisów poszczególnych segmentów.

W ramach projektu przeprowadziliśmy serię wywiadów pogłębionych w obrębie każdego segmentu. Wywiady zostały przeprowadzone w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy respondenta, by rezultaty zyskały nieco etnograficznego kontekstu. Celem wywiadów było zdobycie informacji, jak przebiega proces decyzyjny rolników, jakie jest ich podejście do swoich firm i ich ochrony, oraz jaki jest ich sposób myślenia.

Korzyść dla klienta

Marketingowe persony nie są to nieistniejące „przeciętne” osoby. Persony są osobami fikcyjnymi, ale zaprezentowanymi tak konkretnie, jak to tylko możliwe – posiadają przeszłość, codzienne radości i obawy. Dzięki stworzeniu person, opisy segmentów rynku ułatwiły klientowi wyobrażenie sobie rolników należących do określonego segmentu. Zastosowanie właśnie takiego podejścia pozwoliło klientowi uzyskać realne wsparcie w tworzeniu komunikatów marketingowych, które przemówią do potrzeb, pragnień i obaw konsumenta. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research