Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza potencjału rynku testów diagnostycznych w Rosji i Polsce

  • Branża

    Rynek testów diagnostycznych

  • Zasięg geograficzny

    Polska, Rosja

  • Typ klienta

    Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

PMR przeprowadził badanie mające na celu określenie potencjału segmentu testów diagnostycznych na rynku polskim i rosyjskim. Celem badania było zrozumienie modelu zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej pod kątem sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej oraz ocena możliwości wejścia na rynek innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych.

Nasze rozwiązanie

Badanie opierało się na kompleksowej analizie typu desk research, w ramach której przeanalizowano różnego rodzaju źródła zastane: artykuły o charakterze naukowym, akty prawne i rozporządzenia, a także źródła internetowe dotyczące badań laboratoryjnych. Dodatkowo przeprowadzono szereg wywiadów eksperckich ze specjalistami – lekarzami i przedstawicielami systemu opieki zdrowotnej w obu krajach – w ramach których udało się pogłębić wcześniej zdobyte informacje, zweryfikować zebrane materiały i potwierdzić wnioski badawcze.

Korzyść dla klienta

W wyniku badania klient otrzymał kompleksowe informacje dotyczące sposobu zarządzania sprzętem do diagnostyki laboratoryjnej w ramach systemów opieki zdrowotnej w Polsce i Rosji. Raport zawierał dane na temat procedur wykonywania testów, dostępności i cen diagnostyki lub ewentualnej refundacji, co pozwoliło klientowi ocenić potencjał polskiego i rosyjskiego rynku oraz podjąć strategiczne decyzje biznesowe dotyczące wprowadzenia nowego produktu.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research