Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie konceptów i test produktu w segmencie drobnego sprzętu medycznego

  • Branża

    Medyczna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent sprzętu medycznego

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Firma farmaceutyczna posiadająca w swojej ofercie między innymi drobny sprzęt medyczny przeznaczony dla osób cierpiących na cukrzycę zwróciła się do PMR z prośbą o wsparcie przy testowaniu konceptu nowego produktu. Celem badania było zrozumienie potrzeb użytkowników oraz udoskonalenie produktów klienta zgodnie z ich oczekiwaniami.

Nasze rozwiązanie

Zespół badawczy PMR zastosował szereg jakościowych technik badawczych, zbierając dane zarówno od pacjentów, jak i personelu medycznego. W ramach badania przeprowadzono grupy fokusowe (FGI) z udziałem pacjentów stosujących różne produkty medyczne w badanej kategorii. Dodatkowo zrealizowano indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pielęgniarkami opiekującymi się osobami cierpiącymi na cukrzycę. Wywiady obejmowały zarówno poznanie codziennych zwyczajów użytkowania, procesu zakupowego i barier zakupów, jak również test konceptu nowego produktu. Dodatkowo przeprowadzono test domowy, w ramach którego pacjenci testowali drobny sprzęt medyczny oferowany przez klienta i porównywali go z dotychczas stosowanymi produktami.

Projekt realizowano w oparciu o PMR Medical Panel, co pozwoliło szybko dotrzeć do zdefiniowanej przez klienta grupy docelowej i ograniczyć koszty.

Korzyść dla klienta

Na podstawie wyników badania PMR dostarczył klientowi rekomendacje odnośnie treści komunikatów kierowanych do pacjentów i personelu medycznego, które pomogą odpowiednio wyróżnić produkt klienta na rynku oraz przezwyciężyć rynkowe bariery zakupu. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research