Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie jakościowe z psychiatrami na temat ich doświadczeń w leczeniu ADHD

  • Branża

    Rynek farmaceutyczny

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badawcza

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Klient zlecił PMR przeprowadzenie badań jakościowych na terenie Polski dotyczących doświadczeń lekarzy w leczeniu ADHD. Kluczowe w projekcie było dotarcie do określonej grupy docelowej – specjalistów psychiatrii, którzy zajmują się tym zaburzeniem i poznanie ich opinii oraz doświadczeń w codziennej pracy. Klient, chcąc dostosować strategię marketingową do lokalnych warunków, był zainteresowany w szczególności poznaniem obecnych sposób leczenia, a także wyzwań i barier, które stoją przed lekarzami w zakresie leczenia ADHD.  

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu badawczego zrealizowaliśmy serię pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDIs) ze specjalistami psychiatrii na terenie całej Polski. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w rekrutacji lekarzy specjalistów oraz bazie medycznej PMR Medical Panel, dotarcie do lekarzy jednej z deficytowych specjalności w Polsce nie stanowiło dla nas problemu.

Zaangażowanie doświadczonych moderatorek PMR zagwarantowało wysoką jakość moderacji i zgłębienie wszystkich kluczowych zagadnień, jak również zebranie dodatkowych informacji użytecznych biznesowo z punktu widzenia klienta.    

Korzyść dla klienta

Efektem zastosowanej metodologii badawczej, było dostarczenie klientowi szczegółowych i wyczerpujących informacji prezentujących podejście psychiatrów w leczeniu zarówno pacjentów pediatrycznych, jak i dorosłych cierpiących na ADHD.

W toku badania zidentyfikowaliśmy najważniejsze trendy w obszarze leczenia ADHD w Polsce, zdiagnozowaliśmy główne bariery w prowadzeniu tej grupy pacjentów oraz wyzwania stojące zarówno przed środowiskami medycznymi, jak i niemedycznymi. Wskazaliśmy potencjalne dalsze obszary współpracy naszego klienta z różnymi grupami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentami z ADHD.

Dzięki tym informacjom, klient będzie mógł zaplanować skuteczne działania marketingowe, dostosowane do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej w Polsce.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research