Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku suplementów diety w Polsce

  • Branża

    Rynek farmaceutyczny

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Dostawca analiz rynkowych

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Na potrzeby raportu „Rynek suplementów diety w Polsce”, dział badawczy PMR przeprowadził badanie rynkowe wśród kadry menadżerskiej firm zajmujących się obrotem suplementami diety w Polsce. Najważniejszym celem badania była ocena aktualnej sytuacji na rynku suplementów diety w kontekście czynników makroekonomicznych oraz zmian legislacyjnych w Polsce.

Nasze rozwiązanie

Badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego CATI. W ramach projektu zrealizowano 103 pełnowartościowe wywiady. Zakres badania obejmował zagadnienia związane z oceną potencjału sektora oraz sytuacji w całym sektorze, a także wybranych podsegmentach rynku suplementów diety.

Respondentami były osoby pracujące na szczeblu kierowniczym, które dysponują szeroką wiedzą ekspercką. Wszystkie z badanych firm należą do głównych graczy w sektorze suplementów diety. Dzięki takiemu doborowi badanej grupy uzyskaliśmy wiarygodny obraz rynku i miarodajne prognozy wzrostu w perspektywie najbliższych kliku lat.

Analizy zostały opracowane w oparciu o metodologię PMR Market Insight – autorską metodologię służącą do kompleksowego przygotowywania raportów i analiz branżowych.

Korzyść dla klienta

Badanie pozwoliło na przygotowanie kompleksowej analizy uwzględniającej ocenę aktualnej sytuacji w segmencie, określenie najważniejszych trendów i przewidywanych zmian oraz potencjalnych zagrożeń w perspektywie najbliższych lat. Zestawienie danych z tegorocznego badania z danymi z poprzednich lat pozwoliło na określenie dynamiki oraz potencjału wzrostu sektora suplementów diety w Polsce.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research