Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza potencjału rynku przed wprowadzeniem nowego rozwiązania dla gospodarstw rolniczych

  • Branża

    Rynek rolniczy

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku zaawansowanych rozwiązań dla gospodarstw rolniczych był zainteresowany wejściem na polski rynek i zwrócił się do PMR z prośbą o wsparcie badawcze przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Celem badania była ocena potencjału polskiego rynku rolniczego w kontekście innowacyjnych rozwiązań w portfolio klienta.

Nasze rozwiązanie

W ramach badania rynku zrealizowaliśmy 60 wywiadów TDI z rolnikami oraz specjalistami zaangażowanymi w proces doradczy. Głównym celem wywiadów był test konceptów, a respondenci oceniali ich funkcjonalność i zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i rozwiązania w polskich realiach. W efekcie udało się wyselekcjonować koncepty, które mają największe szanse powodzenia i pokrywają niezaspokojone potrzeby w badanej grupie docelowej. Badanie zostało wzbogacone o wywiady z firmami obecnie działającymi na rynku oraz analizę danych zastanych typu desk research. Takie podejście pozwoliło na dostarczenie kompleksowej analizy otoczenia konkurencyjnego i regulacji prawnych mających realny wpływ na wprowadzenie nowych rozwiązań na polski rynek rolniczy.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał szczegółowy raport zawierający podsumowanie wniosków i odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe, w którym wskazano segmenty w ramach grupy docelowej, do których warto kierować ofertę. Wyniki, rekomendacje i wnioski badacze PMR kilkukrotnie dyskutowali z przedstawicielami strategicznych działów po stronie klienta, by efekt finalny doradztwa ze strony PMR był jak najlepiej dostosowany do potrzeb klienta.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research