Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Testy nowego produktu w Czechach, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii

 • Branża

  Rynek gazów przemysłowych

 • Zasięg geograficzny

  Czechy, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa

Potrzeba klienta

Głównym celem tego projektu badawczego było przeprowadzenie testów produktu w celu uzyskania opinii na temat aspektów użyteczności i wyglądu dwóch prototypów zaworów butli z gazem, oraz porównanie ich z konkurencyjnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Zbadano także zwyczaje użytkowników związane z korzystaniem z butli gazowych oraz oceniono wybrane cechy aktualnie dostępnych produktów klienta i produktów konkurentów. Badanie zostało przeprowadzone w Czechach, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

Nasze rozwiązanie

W celu osiągnięcia założeń projektu przeprowadzono 115 sesji testowych w czterech europejskich krajach: Czechach, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Zastosowano następujące podejście metodologiczne:

 • Metoda badania: wywiady bezpośrednie (face-to-face)
 • Próba: 115 wywiadów
 • Czas trwania wywiadu: 45-60 min
 • Respondenci: końcowi odbiorcy produktu, klienci producenta oraz pracownicy producenta
 • Lokalizacja: oddziały i punkty sprzedaży klienta (Gas&Gears) oraz teren firm odbiorców
 • Czas: 1 tydzień prac badawczych w terenie na jeden kraj

Korzyść dla klienta

W trakcie testu produktu zidentyfikowaliśmy wady i zalety nowych prototypów zarówno w zakresie użyteczności, jak również wyglądu i strony estetycznej nowych produktów. W oparciu o zebrane informacje mogliśmy przygotować rekomendacje dla dalszego rozwoju koncepcji produktu, aby zmaksymalizować szanse na udane wprowadzenie produktu na rynek.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research