Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Przemysłowe butle gazowe. Segmentacja klientów w Czechach i Polsce

  • Branża

    Rynek przemysłowych butli gazowych

  • Zasięg geograficzny

    Czechy, Polska

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa

Potrzeba klienta

Przemysłowe butle gazowe są używane już od ponad wieku, a w ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się nowe typy tych produktów. Nasz klient, jako lider na tym rynku, opracowuje nowe modele i innowacje oraz inwestuje w nowe technologie i wprowadza je na rynek. Kwestią kluczową dla klienta było wsparcie we wdrożeniu produktu oraz wyeliminowanie ewentualnych barier w realizacji projektu.

Nasze rozwiązanie

W celu osiągnięcia założonych celów badawczych użyliśmy złożonego podejścia metodologicznego. Projekt badawczy składał się z 3 części:

1. Przeprowadzono wywiady jakościowe w celu zrozumienia kluczowych czynników zakupu i wzorów konsumpcji oraz oceny koncepcji nowego produktu i zebrania opinii na temat właściwości produktu 
Przeprowadziliśmy 20 wywiadów pogłębionych z osobami decyzyjnymi i użytkownikami w każdym z krajów. Wsparcie dla wywiadów stanowiły materiały wizualne ze strony internetowej (w przypadku wywiadów telefonicznych) oraz materiały drukowane (w przypadku wywiadów face-to-face).

2. Przeprowadzono testy produktu, aby zidentyfikować najlepsze sposoby wdrożenia innowacji 
Zrealizowano 33 sesje testów produktu w Polsce i 26 w Czechach, w trakcie których użytkownicy poddali ocenie różne wersje produktu i podzielili się swoimi opiniami i preferencjami w zakresie wariantów produktu.

3. Przeprowadzono badanie ilościowe w celu zmierzenia bodźców i przeszkód oraz dokonania segmentacji klientów
Korzystając z CAWI wykonaliśmy 408 wywiady w Polsce (wśród konsumentów klienta i konsumentów konkurentów) oraz 294 wywiady w Czechach (wśród konsumentów klienta). Segmentacja klientów została opracowana na bazie analizy conjoint.

Korzyść dla klienta

W wyniku badania oszacowaliśmy potencjał rynkowy dla nowych produktów, scharakteryzowaliśmy preferencje konsumentów oraz zidentyfikowaliśmy najbardziej atrakcyjne segmenty konsumentów z punktu widzenia klienta i jego nowych rozwiązań. Dzięki wynikom badania klient uzyskał ważne wsparcie biznesowe dla zintegrowania innowacji i wdrożenia produktów na rynek.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research