Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie konceptu nowego produktu na rynku alkoholi

 • Branża

  Rynek alkoholi smakowych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Producent branży alkoholowej przed wprowadzeniem nowego produktu na polski rynek chciał zbadać, która wersja będzie najbardziej odpowiednia dla polskich konsumentów. Głównym celem  było zatem zidentyfikowanie najlepiej ocenianego konceptu produktu w ramach czterech wymiarów: smaku, opakowania, etykiety oraz nazwy.

Nasze rozwiązanie

Projekt opierał się na zrealizowaniu sześciu grupowych wywiadów (FGI) wśród kobiet i mężczyzn. W trakcie badań przeprowadzono testy sensoryczne produktów, których próbki były oceniane przez respondentów na skali w czterech aspektach. Następnie dokonano ilościowej analizy poprzez porównanie próbek między sobą oraz preferencji smakowych badanych grup respondentów.

Korzyść dla klienta

Badania dostarczyły klientowi odpowiedzi na postawione  pytania związane ze zwyczajami oraz preferencjami konsumentów. Badanie pozwoliło na definicję grupy docelowej nowego produktu, a także na charakterystykę zwyczajów picia alkoholu w badanych grupach. Klient otrzymał szereg rekomendacji w następującym zakresie:

 • definicji grupy docelowej
 • przekazu marketingowego pod względem nazewnictwa, sposobu spożywania produktu oraz  etykiety produktu
 • wersji produktu, która rokuje największy sukces na rynku
 • cech wyglądu butelki oraz etykiety wraz ze wskazaniem na wady i zalety najbardziej popularnej wersji wśród respondentów.
Dodatkowo klientowi przedstawiono przykłady dwóch strategii marketingowych, dokonując jednocześnie ich porównania, między innymi pod kątem ryzyka.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research