Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie segmentu premium na polskim rynku odzieżowym

 • Branża

  Rynek odzieżowy, segment premium

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Detalista

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Międzynarodowa sieć sklepów odzieżowych z półki premium zleciła PMR badanie marki oraz zwyczajów konsumenckich, mające stanowić wsparcie dla prowadzonych działań marketingowych i sprzedażowych. Celem badania była diagnoza marki klienta obejmująca postrzeganie marki oraz poziom jej znajomości wśród grupy docelowej, a ponadto – eksploracja zwyczajów zakupowych wśród tej grupy.

Nasze rozwiązanie

Kompleksowe badanie obejmowało dwa etapy:

 1. eksploracyjną analizę danych wtórnych, która miała na celu przegląd rynku odzieży premium w Polsce, identyfikację otoczenia konkurencyjnego oraz określenie profilu grupy docelowej
 2. wywiady przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) z grupą docelową zdefiniowaną przez klienta.

Korzyść dla klienta

PMR dostarczył klientowi wyniki obejmujące:

 • diagnozę marki obejmującą świadomość i wizerunek marki wśród grupy docelowej
 • analizę wizerunku ambasadora marki
 • identyfikację funkcjonalnych atrybutów oraz cech osobowości marki
 • diagnozę zwyczajów i zachowań konsumenckich w obrębie segmentu premium
 • analizę preferencji zakupowych grupy docelowej marki: regularnych klientów sieci sklepów oraz konsumentów nie będących klientami.
Dzięki metodologii PMR Brand Image, wykonano kompleksową diagnozę regularnych klientów sieci sklepów. Wyniki przedstawiono ujmując kontekst rynku odzieży premium w Polsce z uwzględnieniem polskich i międzynarodowych konkurentów. Dostarczone informacje pozwoliły klientowi zrozumieć zachowania konsumentów segmentu odzieży premium oraz podjąć odpowiednie decyzje w sprawie działań wizerunkowych i biznesowych.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research