Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Optymalizacja strategii pozycjonowania nowego produktu farmaceutycznego

  • Branża

    Rynek farmaceutyczny

  • Zasięg geograficzny

    Czechy

  • Typ klienta

    Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Międzynarodowa agencja badawcza zleciła PMR przeprowadzenie rekrutacji gastroenterologów oraz pacjentów w Czechach do grup fokusowych prowadzonych metodą online (FGI on-line). Celem było poznanie opinii grupy docelowej na temat wprowadzenia nowego produktu stosowanego w gastroenterologii oraz ustalenie optymalnej strategii jego pozycjonowania. Ważnym elementem badania była także identyfikacja najskuteczniejszych sposobów komunikacji z grupą docelową.

Nasze rozwiązanie

Dzięki doświadczeniu w międzynarodowej rekrutacji pozyskaliśmy 12 gastroenterologów oraz 8 pacjentów do wywiadów grupowych online w Czechach. Długoletnia współpraca z partnerami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej pozwoliła skutecznie dotrzeć do grupy docelowej, co zoptymalizowało czas realizacji projektu. Fokusy (wywiady grupowe) przeprowadzone poprzez platformę online pozwoliły na wzajemną wymianę myśli i pomysłów oraz pobudzenie ich kreatywności.

Korzyść dla klienta

W efekcie rekrutacji klient mógł dotrzeć do swojej grupy docelowej w Czechach i poznać opinie lekarzy specjalistów oraz pacjentów na temat nowego produktu stosowanego w gastroenterologii. Zastosowana metodologia pozwoliła zebrać wyczerpujący materiał na temat najbardziej efektywnej formy komunikacji z grupą docelową oraz postrzeganych korzyści ze stosowania nowego produktu.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research