Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku IT w Polsce w 2014 r.

 • Branża

  Rynek IT

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Dział PMR Research przeprowadził badanie na temat kondycji polskiego rynku IT na potrzeby kolejnej edycji tego projektu. Celem było poznanie obecnego stanu zasobów IT w firmach działających na terenie Polski. Przedmiotem badania były również szanse i bariery rozwoju rynku IT, potencjalny rozwój poszczególnych segmentów IT, a także sytuacja firm, w tym liczba zatrudnionych pracowników, czy poziom wynagrodzeń.

Nasze rozwiązanie

Badanie przeprowadzono na próbie 300 największych firm informatycznych w Polsce. Za pomocą techniki CATI uzyskano 94 wywiady m.in. z członkami kadry kierowniczej działów IT oraz z innymi kompetentnymi pracownikami.

Korzyść dla klienta

Zrealizowane badanie pozwoliło na opracowanie poniższych zagadnień w formie raportu wydanego przez dział PMR Publications Rynek IT w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018:

 • szanse i bariery rozwoju rynku IT w Polsce
 • dynamika rynku w latach 2011-2014
 • perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku IT
 • branże inwestujące w IT w Polsce
 • fuzje i przejęcia na rynku IT w Polsce i za granicą
 • charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm informatycznych
 • najważniejsze wydarzenia na rynku IT w 2014 r.
 • sytuacja w firmie respondenta.
Publikacja została wzbogacona o szczegółowe dane i opinię ekspercką analityków PMR na temat rynku sprzętu komputerowego, rynku usług IT i rynku oprogramowania.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research