Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku wyposażenia wnętrz w Polsce w 2014 r.

 • Branża

  Rynek wyposażenia wnętrz

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Dział PMR Research przeprowadził kolejną edycję badania rynku wyposażenia wnętrz w Polsce. Obszar zagadnień obejmował trzy główne bloki tematyczne: remonty, zakup mebli i zakup artykułów wystroju wnętrz, w perspektywie zakupów planowanych i dokonanych. Celem projektu było pozyskanie informacji na temat przeprowadzonych remontów mieszkań i domów respondentów oraz zwyczajów zakupowych dotyczących produktów z wymienionych kategorii.

Nasze rozwiązanie

Do badania zaproszono 600 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej, pozyskanych dzięki zastosowaniu techniki wywiadów telefonicznych, czyli CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Losowy dobór respondentów przeprowadzono według zasad Random Digit Dialing (RDD), zapewniając reprezentatywność próby.

Korzyść dla klienta

Badanie pozwoliło określić trendy na rynku wyposażenia wnętrz. Opracowane dane przedstawiono w raporcie przygotowanym przez dział PMR Publications Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019. Zawarto w nim szczegółowe informacje na temat następujących zagadnień:

 • czas przeprowadzenia ostatniego remontu
 • podział prac związanych z remontem
 • zakres ostatniego remontu i przeprowadzonych prac remontowych
 • koszt remontu
 • miejsce zakupu materiałów
 • typ mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz zakupionych w obecnym lub minionym roku
 • planowane wydatki na zakup mebli i artykułów wyposażenia wnętrz
 • planowane miejsce zakupu mebli i artykułów wyposażenia wnętrz
 • czynniki wyboru mebli
 • motywacje towarzyszące sytuacji zakupu mebli.
Wyniki badania zostały poszerzone o opinię ekspercką m. in. na temat czynników determinujących rozwój rynku, wartości i dynamiki rynku, sieci specjalistycznych, sieci typu DIY i innych. Więcej informacji o raporcie znajduje się tutaj.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research