Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Druga edycja badań satysfakcji uczestników festiwalu kulturalnego

 • Branża

  Kultura i sztuka

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Stowarzyszenie kulturalne

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Organizator jednego z polskich festiwali w dziedzinie kultury i sztuk zlecił PMR wykonanie drugiej edycji badania. Cele projektu obejmowały:

 • analizę zadowolenia uczestników festiwalu
 • ocenę wydarzeń festiwalowych
 • analizę preferencji uczestników
 • ocenę identyfikacji wizualnej festiwalu
 • zdefiniowanie poziomu rozpoznawalności sponsorów przez uczestników.
Ważnym założeniem projektu była analiza porównawcza zadowolenia uczestników i oceny festiwalu w dwóch edycjach festiwalu.

Nasze rozwiązanie

W celu szybkiego i sprawnego dotarcia do dużej liczby respondentów wybrano technikę badań efektywną czasowo i kosztowo – tj. badanie online typu CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Uczestnikom festiwalu, którzy podali adresy e-mail, rozesłano link do ankiety internetowej, którą respondenci uzupełniali samodzielnie. Wśród osób, które nie podały adresu e-mail wylosowano próbę, z którą przeprowadzono wywiady telefoniczne typu CATI.

Korzyść dla klienta

Badanie obejmujące dwie edycje festiwalu pozwoliło na uzyskanie wyników porównawczych i diagnozę, które obszary wydarzenia zostały ocenione lepiej, a które gorzej. Klient mógł dokonać ewaluacji działań, mających na celu lepszą organizację wydarzenia i zwiększenie zadowolenia uczestników. Dzięki regularnie prowadzonym badaniom festiwal zyskuje nowy potencjał rozwoju. Identyfikacja nowych produktów festiwalowych wraz z akceptowanymi cenami oraz estymacja popytu pozwolą klientowi na dopasowanie oferty do oczekiwań grupy docelowej.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research