Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Testy konceptów produktów nabiałowych

  • Branża

    Rynek produktów nabiałowych

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent produktów nabiałowych

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Zagraniczny producent produktów nabiałowych bez laktozy zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie badań jakościowych. Głównym celem badania było poznanie potencjału rynkowego dla produktu tego producenta oraz określenia najbardziej efektywnej ścieżki wprowadzenia ich na polski rynek.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zrealizowano 6 wywiadów grupowych (FGI) z konsumentkami, które podejmują decyzje zakupowe w swoich gospodarstwach domowych oraz 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami cierpiącymi na nietolerancję laktozy.
Badanie podzielono na cztery części. Pierwsza z nich dotyczyła zwyczajów polskich konsumentów w odniesieniu do zakupów produktów nabiałowych. Druga część badań polegała na określeniu potencjału rynkowego produktów powiązanych z krajem pochodzenia producenta. Kolejna faza obejmowała ocenę konceptów produktów, opakowań oraz testów smaku produktów. W ostatniej fazie określono potencjał rynkowy dla produktów bez laktozy na polskim rynku.

Korzyść dla klienta

W wyniku badania klient otrzymał szczegółowy raport, w którym otrzymał odpowiedzi na wszystkie stawiane pytania. Poznał zwyczaje konsumentów, najlepiej ocenianą wersję produktu, konceptu reklamowego i opakowania oraz akceptowany przedział cenowy. Dzięki temu klient mógł przygotować produkt do wprowadzenia na polski rynek.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research