Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku HVAC w Rosji

  • Branża

    Rynek HVAC

  • Zasięg geograficzny

    Rosja

  • Typ klienta

    Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Dział PMR Research przeprowadził w Rosji projekt B2B dotyczący rynku HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) na zlecenie PMR Publications. Głównym celem projektu było uzyskanie informacji na temat trzech głównych gałęzi rosyjskiego przemysłu HVAC, jak również szczegółowych danych na temat najbardziej popularnych typów zainstalowanych urządzeń, najczęściej wybieranych marek sprzętów i produktów, innowacji rynkowych i wielu innych. 

Nasze rozwiązanie

Przeprowadzono 300 telefonicznych wywiadów (CATI) z kadrą kierowniczą rosyjskich firm z branży HVAC. W obrębie każdego z trzech sektorów zrealizowano po 100 wywiadów. Zebrane w ten sposób dane zostały następnie zanalizowane i włączone do raportu PMR HVAC market in Russia 2014.

Korzyść dla klienta

Analiza wykonana przez dział PMR Research wzbogaciła raport PMR Publications o perspektywę konsumencką. Zebrane dane pozwoliły na dokładne przedstawienie rynku HVAC w Rosji. Wyniki pokazują, że rosyjskie firmy trudniące się montażem ogrzewania większość swoich prac realizowały w budownictwie mieszkaniowym (63%), w tym najczęściej w domach jednorodzinnych (57%). Prace związane z montażem wentylacji częściej realizowano w budownictwie niemieszkaniowym (72%), w tym najczęściej w budynkach komercyjnych (42%). Firmy montujące klimatyzację większość swoich prac realizowały w budownictwie już istniejącym (57%). W obrębie budynków niemieszkalnych najwięcej prac zrealizowano w budynkach komercyjnych (48%). Rosyjskie firmy korzystają z produktów bardzo wielu różnych marek, jednak marki najlepiej oceniane przez ekspertów branży HVAC do Viessmann, Systemair i LG.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research