Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku rozwiązań teleinformatycznych w małych i średnich firmach w Polsce

 • Branża

  Rynek oprogramowania, usług i infrastruktury ICT

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Na potrzeby wydawanego co roku przez PMR Publicatios raportu, dotyczącego rozwiązań teleinformatycznych w firmach w Polsce, dział badawczy PMR przeprowadził badanie rynku B2B. Regularne analiza danych na temat rynku ICT pozwala na śledzenie trendów i zmian w tym obszarze.

Nasze rozwiązanie

Za pomocą techniki CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne) zrealizowano 804 wywiady w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w ośmiu branżach gospodarki. Respondentami byli przede wszystkim kierownicy działów IT lub inni pracownicy, dysponujący wiedzą na temat wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w firmie. Dodatkowo w siedmiu obszarach gospodarki przeprowadzono szczegółową analizę wyników oraz analizę porównawczą pomiędzy wyróżnionymi sektorami.

Korzyść dla klienta

Wyniki badania zaprezentowano w formie przeglądu całego sektora MŚP z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa. Ponadto przygotowano opracowanie porównawcze, prezentujące dane według analizowanych branż.

Szczegółowe dane prezentują:

 • udział firm korzystających z komputerów stacjonarnych, laptopów, netbookow, smartfonów i tabletów wraz ze średnią liczbą posiadanych urządzeń
 • udział firm korzystających z telefonii stacjonarnej, komórkowej wraz z liczbą posiadanych aparatów
 • udziały dostawców telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu
 • rodzaje i średnią prędkość wykorzystywanych łączy internetowych
 • udział firm korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych
 • udział firm korzystających z przetwarzania danych w chmurze
 • rodzaje usług świadczonych firmom przez zewnętrznych dostawców IT
 • typy wykorzystywanego oprogramowania, wraz z listą najpopularniejszych programów
 • średnią liczbę pracowników działu IT
 • analizę polityk dotyczących bezpieczeństwa IT w dużych przedsiębiorstwach – posiadanie komórek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT, rodzaje podejmowanych działań
 • udział firm przeprowadzających audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT
 • dynamikę wydatków na ICT w badanych przedsiębiorstwach.
Rezultaty przeprowadzonego badania w postaci obszernego zbioru danych stały się podstawą branżowej publikacji PMR Oprogramowanie usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research