Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku produktów dla dzieci w Polsce

 • Branża

  Rynek produktów dla dzieci

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

W związku z pierwszą edycją raportu Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019 dział badawczy firmy PMR przeprowadził badanie na temat zakupów produktów dedykowanych dla dzieci w wieku do 12 lat. Głównym celem  była analiza pięciu segmentów produktów: zabawek, odzieży, obuwia, kosmetyków oraz żywności dla niemowląt.

Nasze rozwiązanie

Badanie zrealizowano techniką wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 600 dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Do rozmowy zostały zaproszone osoby, które zadeklarowały zakup co najmniej jednego produktu z pięciu wyżej wymienionych kategorii. Wyniki zostały zaprezentowane w podziale na dwie grupy: rodziców (lub prawnych opiekunów) i osoby niemające dzieci, które kupują produkty dziecięce, co pozwoliło przedstawić specyfikę analizowanego rynku.

Korzyść dla klienta

Na podstawie wyników badań zidentyfikowano wiodące marki produktów dedykowanych dla dzieci i niemowląt we wszystkich pięciu badanych kategoriach oraz miejsca, gdzie najczęściej Polacy dokonują zakupu artykułów skierowanych do dzieci.

Raport zawiera także informacje na temat:

 • poziomu wydatków na produkty przeznaczone dla dzieci,
 • czynników decydujących o wyborze produktów przeznaczonych dla dzieci,
 • marek własnych kosmetyków dla dzieci i ich oceny,
 • dermokosmetyków przeznaczonych dla dzieci i ich oceny.

Wyniki badania stanowiły podstawę do stworzenia raportu przez dział PMR Publications: Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019.
Publikacja PMR zawiera również informacje m.in. na temat wartości rynku produktów dla dzieci, głównych trendów rynkowych oraz prognozę rozwoju rynku na najbliższe pięć lat.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research