Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku oświetlenia w budownictwie w Polsce

 • Branża

  Rynek oświetlenia w budownictwie

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Dział badawczy firmy PMR przeprowadził badanie na temat rynku oświetlenia w budownictwie, na potrzeby pierwszej edycji raportu Rynek oświetlenia w budownictwie w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019. Głównym celem była diagnoza struktury rynku oświetlenia, stosowanych technologii oraz najnowszych trendów. Raport zawiera także analizę dwóch segmentów – oświetlenia realizowanego wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Próbę stanowiło 200 przedsiębiorstw o profilu instalacyjnym. Zrealizowano po 100 wywiadów w ramach dwóch bloków tematycznych: oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, co pozwoliło na zróżnicowanie analizy badanego rynku.
Raport został opracowany zgodnie z autorską metodologią służącą kompleksowemu przygotowywaniu raportów i analiz branżowych – PMR Market Insight Methodology.

Korzyść dla klienta

Dzięki badaniu możliwe było przygotowanie kompleksowej diagnozy struktury rynku oświetlenia w budownictwie, uwzględniającej sytuację finansową badanych przedsiębiorstw oraz analizę otoczenia konkurencyjnego.

Raport zawiera również szczegółowe informacje na temat:

 • stosowanych technologii oświetleniowych i najnowszych trendów
 • dystrybucji i miejsc zaopatrywania się w systemy oświetleniowe
 • najczęściej stosowanych marek systemów oświetleniowych
 • wiodących marek kabli, skrzyń rozdzielczych i włączników w oświetleniu wewnętrznym
 • wiodących marek kabli oraz słupów oświetleniowych w oświetleniu zewnętrznym.
Przeprowadzona analiza jest podstawą raportu Rynek oświetlenia w budownictwie w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019 przygotowanego przez dział Publications PMR, który zawiera również informację o wielkości i wartości rynku oraz prognozach na najbliższe 5 lat.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research