Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania jakościowe w celu optymalizacji strategii komunikacyjnej na rynku szczepionek w Polsce

  • Branża

    Rynek szczepionek

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Międzynarodowy klient, z którym PMR współpracuje od lat, zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie przy badaniach jakościowych na terenie Polski w zakresie stosowania szczepionek przeciwko jednemu z wirusów. Celem klienta było przygotowanie skutecznych i wartościowych dla lekarzy materiałów informacyjnych, które będą dostosowane do ich potrzeb.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zrealizowaliśmy serię indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z pediatrami oraz ginekologami w największych miastach w Polsce. Dzięki panelowi medycznemu - PMR Medical Panel byliśmy w stanie sprawnie dotrzeć do zdefiniowanej przez klienta grupy docelowej - lekarzy specjalistów, co skróciło czas realizacji projektu i zredukowało jego koszty. Uzyskaliśmy informacje na temat obecnie stosowanych szczepionek oraz ich potencjalnego zastosowania w przyszłości. Wywiady indywidualne pozwoliły zdiagnozować różnice między pediatrami a ginekologami w zakresie rekomendowania szczepionek oraz przekazów informacyjnych, które w największym stopniu oddziałują na lekarzy. A przeprowadzone w ramach wywiadów testy konceptów, pozwoliły wyselekcjonować najważniejsze komunikaty, które powinny znaleźć się w materiałach informacyjnych dla lekarzy na temat produktu.

Korzyść dla klienta

Raport z badania zawierał opis obecnego i potencjalnego zastosowania szczepionek, w przyszłości w podziale na lekarzy pediatrów oraz ginekologów. Dzięki kompleksowej analizie komunikatów informacyjnych skierowanych do lekarzy, pomogliśmy klientowi podjąć decyzję dotyczącą tego, jakie informacje powinny znaleźć się w materiałach informacyjnych. W rezultacie klient może zoptymalizować strategię komunikacyjną dla swojego produktu i dopasować ją do grupy docelowej. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research