Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza znajomości marek i otoczenia konkurencyjnego w sektorze instalacji sanitarnych na terenie Rosji i Polski

  • Branża

    Rynek instalacji sanitarnych

  • Zasięg geograficzny

    Polska, Rosja

  • Typ klienta

    Wykonawca produktów budowniczych

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

PMR zrealizował badanie na temat materiałów budowlano-sanitarnych. Celem było zebranie opinii profesjonalnych firm budowlanych działających w Polsce i Rosji na temat najczęściej wykorzystywanych produktów i materiałów instalacyjnych.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na próbie 300 firm o profilu budowlanym oraz sanitarnym. Przeprowadzono po 150 wywiadów z polskimi firmami oraz z firmami działającymi na rynku rosyjskim. W badaniu uwzględniono firmy z trzech segmentów działalności – hydrauliki, prac ziemnych oraz dekarstwa.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał informacje o najczęściej stosowanych produktach przez specjalistów w Polsce i Rosji, jak również  informacje o rozpoznawalności marki swojej firmy. Badanie pokazało nie tylko, jakie produkty i marki są znane wśród polskich oraz rosyjskich budowlańców i hydraulików, ale także pozwoliło określić kryteria wyboru oraz wskazać miejsca zakupu określonych produktów. Wyniki pozwoliły naszemu klientowi na określenie obecnej pozycji rynkowej oraz otoczenia konkurencyjnego, co ułatwiło planowanie dalszych działań biznesowych i dostosowanie ich do specyfiki badanych rynków.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research