Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku odzieży i obuwia w Polsce

 • Branża

  Rynek odzieży i obuwia

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Po raz siódmy dział badań rynku firmy PMR przeprowadził badanie ilościowe wśród kierowników i menadżerów 160 sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce.

Nasze rozwiązanie

Na potrzeby badania zrealizowano 67 wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (55 wywiadów z firmami odzieżowymi i 12 z firmami obuwniczymi). Badaną próbę stanowili przedstawiciele kadry menedżerskiej oraz dyrektorzy i właściciele firm. Głównym celem badania było zebranie informacji na temat aktualnej kondycji polskiego rynku odzieży i obuwia oraz określenie perspektyw jego rozwoju w najbliższej przyszłości, szczególnie w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej.

Korzyść dla klienta

Dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było określenie perspektyw rozwoju dla firm działających na rynku odzieży i obuwia, wskazanie głównych barier działalności w branży oraz czynników, które mogą pozytywnie wpłynąć na wzrost tego segmentu rynku.

W związki z przeprowadzoną analizą można było określić także:

 • strukturę rynku odzieży i obuwia w Polsce
 • perspektywy dotyczące sytuacji na rynku odzieży i obuwia
 • strategie firm odzieżowych i obuwniczych
 • dynamikę finansową firm
 • prognozę wartości rynku
 • trendy na najbliższe lata na analizowanym rynku.
W raporcie można również znaleźć prezentacje profili najważniejszych firm na polskim rynku odzieży i obuwia.

Publikacja PMR zawiera informacje przydatne zarówno firmom planującym wejście na rynek odzieży i obuwia w Polsce, jak i podmiotom chcącym opracować efektywną strategię rozwoju w kontekście bieżących warunków rynkowych.

Wyniki badania stanowiły podstawę do stworzenia raportu: Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013

Powrót do Listy Projektów - PMR Research