Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Testowanie konceptów nowej strzykawki do materiałów stosowanych w stomatologii w Polsce i Rosji

 • Branża

  Rynek wyrobów medycznych

 • Zasięg geograficzny

  Polska, Rosja

 • Typ klienta

  Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Klient - międzynarodowa agencja badawcza - zwrócił się do PMR z prośbą o wsparcie przy realizacji projektu dotyczącego testowania konceptów nowego produktu na terenie Polski oraz Rosji. Celem badania było:

 • poznanie potrzeb i wymagań dentystów w zakresie stosowania oraz użyteczności testowanych strzykawek do materiałów stosowanych w stomatologii
 • zdefiniowanie preferencji lekarzy dotyczących opakowań oraz sposobów przechowywania strzykawek.

Nasze rozwiązanie

Zgodnie ze wskazaniami klienta, zrealizowaliśmy wywiady grupowe (FGI) z dentystami w Warszawie, podczas których odbywał się test konceptów strzykawek. Dzięki realizacji grupowych wywiadów możliwa była wzajemna wymiana myśli i pomysłów między uczestnikami oraz pobudzenie ich kreatywności.

PMR, dzięki swojemu doświadczeniu w koordynacji międzynarodowych projektów, zrealizował analogiczne badanie rynku także na terenie Rosji.

Dzięki naszej bazie medycznej - PMR Medical Panel - byliśmy w stanie skutecznie dotrzeć do zdefiniowanej przez klienta grupy docelowej lekarzy specjalistów, co dodatkowo skróciło czas realizacji projektu i zredukowało jego koszty.

Korzyść dla klienta

Zastosowana metodologia pozwoliła zebrać wyczerpujący materiał na temat formy, kształtu oraz projektu graficznego nowego produktu. Podczas testowania konceptów produktu zidentyfikowaliśmy słabe i mocne strony każdego z konceptów, a także wskazaliśmy kierunek, w którym klient powinien wprowadzić modyfikacje, tak aby produkt był jak najbardziej dostosowany do potrzeb i oczekiwań jego użytkowników, czyli dentystów.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research