Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Projekt badawczy na temat rynku HVAC w Polsce

 • Branża

  Rynek HVAC

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Na potrzeby wydawanego przez firmę PMR raportu Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015, dział badań rynku firmy PMR przeprowadził drugą edycję badania typu B2B wśród przedsiębiorstw działających w branży instalatorskiej. HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) to sektor inżynierii sanitarnej zajmujący się systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zdaniem ekspertów PMR optymistyczne prognozy dla tego sektora są efektem stabilnego rozwoju budownictwa niemieszkaniowego, w którym rozwiązania HVAC znajdują swoje zastosowanie. Dodatkowym bodźcem stymulującym rozwój tej branży jest zwiększające się zapotrzebowanie na technologie energooszczędne. Zasadniczym celem badania była charakterystyka rozmiaru i struktury polskiego rynku HVAC.

Nasze rozwiązanie

Badanie było realizowane techniką telefonicznego wywiadu wspomaganego komputerowo (CATI) wśród kadry zarządzającej firm zajmujących się montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Wywiady przeprowadzono z firmami wybranymi losowo za pomocą warstwowego schematu doboru próby, korzystając z bazy jednego z liderów w dostarczaniu danych biznesowych. Respondentami byli głównie kierownicy lub pracownicy niższego szczebla dysponujący ekspercką wiedzą na temat branży. W ramach każdego z trzech segmentów przeprowadzono po 100 wywiadów, co pozwoliło na  zebranie danych wśród 300 firm instalacyjnych. Dzięki temu poznaliśmy opinię reprezentatywnej grupy respondentów, co pomogło nam w analizie całego rynku HVAC w Polsce.

Korzyść dla klienta

Wyniki badań ze specjalistami z branży pozwoliły na zebranie informacji dotyczących:

 • preferencji w zakresie kategorii produktowych
 • kryteriów wyboru marek
 • zwyczajów zakupowych wykonawców i konsumentów
 • skłonności przedsiębiorców do innowacyjności
 • najpopularniejszych systemów HVAC instalowanych przez firmy
 • stopnia znajomości marek producentów urządzeń HVAC
 • trendów cenowych.
Badanie pozwoliło na dokonanie kompleksowej analizy rynku z uwzględnieniem prognoz rozwoju branży HVAC oraz szczegółowej charakterystyki trzech kluczowych segmentów tego sektora: klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

Pełne wyniki badania zostały opublikowane w raporcie PMR: Rynek HVAC w Polsce 2013. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research