Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku handlu detalicznego artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce w 2014 r.

 • Branża

  Rynek detaliczny artykułów RTV, AGD i sprzętów elektronicznych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Dział badań rynku firmy PMR przeprowadził badanie konsumenckie na temat zakupów sprzętu z kategorii dużego i małego AGD, RTV oraz pozostałej elektroniki użytkowej. Celem badania było pozyskanie informacji na temat czasu i miejsca zakupu takich produktów przez polskich konsumentów, jak również poznanie ich planów zakupowych na rok 2014. W badaniu uwzględniono również czynniki zakupowe mające wpływ na zachowania konsumentów.

Nasze rozwiązanie

Badanie zrealizowano techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 600 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Próbę dobrano poprzez losowanie respondentów zgodnie z metodą random digit dialing (RDD). Zebrane w ten sposób dane zostały zaprezentowane w raporcie pt. Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce w 2014 r.

Korzyść dla klienta

Raport zawiera trzy kluczowe zagadnienia związane z nabywaniem produktów z kategorii dużego i małego AGD, RTV oraz sprzętu elektronicznego:

 • czas zakupu
 • miejsce zakupu
 • plany zakupowe na rok 2014.

W ramach czynników potencjalnie wpływających na zachowania nabywcze uwzględniono:
 • ważność kryteriów opisujących produkt
 • źródła informacji o produktach
 • ocena ważności kryteriów przyczyniających się do zakupu sprzętu
 • skłonność do zakupów nieplanowanych, wynikających z namowy sprzedawcy
 • skłonność do zakupów impulsywnych
 • skłonność do zakupu sprzętu przez Internet
 • skłonność do obejrzenia produktu w sklepie, przed zakupem przez Internet
 • preferowane metody płatności
 • budżet na planowane zakupy sprzętu w 2014 r. 

Większość dorosłych Polaków kupiło sprzęt z kategorii dużego i małego AGD, RTV oraz pozostałych sprzętów elektroniki użytkowej wcześniej niż trzy lata temu. Popularność telewizorów w technologii LED oraz plazmowych utrzymuje się – w roku bieżącym były kupowane podobnie często, jak ponad trzy lata temu. Większość dorosłych Polaków kupiło sprzęt badanych kategorii w dużych, sieciowych sklepach z tym sprzętem (od 61% do 68% w zależności od sprzętu). Co dziesiąty badany zdecydował się zakupić sprzęt danej kategorii przez Internet, który jednocześnie stanowi najbardziej popularne źródło informacji na temat sprzętu (46%).  Wyjątek stanowią smartfony, iPady i tablety, które były kupowane przede wszystkim w roku bieżącym lub minionym.

Publikacja prezentująca wyniki badania zawiera również dane makroekonomiczne i opinie eksperckie dotyczące m.in. wartości rynku, trendów, segmentów rynku, kanałów dystrybucji sprzętu, największych firm na rynku detalicznych RTV, AGD i sprzętu elektronicznego i profili wybranych graczy.

Wyniki badania stały się częścią raportu: Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce w 2014 r.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research