Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku leków biologicznych i biopodobnych w Polsce

  • Branża

    Rynek leków biologicznych i biopodobnych

  • Zasięg geograficzny

    Polska

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Na potrzeby kolejnej edycji raportu „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce”, dział badawczy firmy PMR przeprowadził badanie wśród kadry zarządzającej firm zajmujących się lekami biologicznymi i biopodobnymi w Polsce. Tematyka projektu obejmowała charakterystykę sytuacji oraz trendy obecne na specjalistycznym rynku leków biologicznych i biopodobnych. Zespół PMR przeprowadził badanie unikalnego i niewielkiego rynku w Polsce, a raport stanowi przydatne narzędzie biznesowe dla profesjonalistów zainteresowanych polską branżą farmaceutyczną.

Nasze rozwiązanie

Badanie B2B przeprowadzono techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Z uwagi na bardzo małą liczbę firm zajmujących się tym obszarem, zrealizowano 21 wywiadów wśród 35 firm obecnych na rynku. W celu możliwie szczegółowego zgłębienia badanej tematyki, tam gdzie to było możliwe, zastosowano pytania otwarte, które umożliwiły respondentom swobodną wypowiedź na zadane pytanie. Wywiady nabrały bardziej jakościowego charakteru, zebrano w ten sposób wiele ciekawych uwag, które wykraczają poza rozkłady częstości. 

Korzyść dla klienta

Przeprowadzone badanie pozwoliło określić wartość rynków leków biologicznych i biopodobnych oraz dynamikę zmian rok do roku.

Przygotowany raport z badań prezentuje również dane dotyczące m. in.:

  • szans i barier rozwoju rynku bioleków i leków biopodobnych
  • oceny URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych) w zakresie działalności związanej z lekami biologicznymi
  • trendów na rynku leków biologicznych i biopodobnych
  • charakterystyki i sytuacji firm, które zajmują się omawianym rynkiem.
Analiza wyników badania stanowiła podstawę do stworzenia raportu: „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce".

Powrót do Listy Projektów - PMR Research