Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie szpitali w Polsce

 • Branża

  Medyczna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca usług finansowych

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Magellan to lider rynku usług finansowych dla sektora ochrony zdrowia. Firma jest partnerem dla szpitali, dostawców artykułów i usług medycznych w zakresie finansowania ich bieżącej działalności. Od lat prowadzi cykliczne badania mające na celu diagnozowanie sytuacji szpitali w Polsce.

W kontekście zmian legislacyjnych związanych z wejściem w życie Ustawy o działalności leczniczej potrzeby klienta obejmowały przede wszystkim:

 • ewaluację działania Ustawy
 • zebranie opinii przedstawicieli szpitali w Polsce na temat bieżącej sytuacji w szpitalnictwie
 • analizę funkcjonowania szpitali, które przeszły proces przekształcenia (komercjalizacji).

Nasze rozwiązanie

Na potrzeby badania zrealizowano 100 wywiadów z przedstawicielami szpitali publicznych oraz 40 wywiadów z przedstawicielami szpitali przekształconych w spółki. Dane z badania wzbogacono o oficjalne statystyki OECD, GUS i Ministerstwa Zdrowia, co pozwoliło na ocenę sytuacji w polskim szpitalnictwie w kontekście międzynarodowym.

Wyniki z badania zostały skonsultowane z ekspertami rynku, którzy podzielili się z nami wiedzą na temat kondycji systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz opiniami na temat procesu przekształceń.

PMR był ponadto partnerem w procesie publikacji wyników. Przedstawialiśmy je na wewnętrznym spotkaniu z klientami firmy Magellan. Marcin Rzepka – kierownik działu badań rynku PMR – wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie PAP, na której oficjalnie przedstawiono raport.

Raport z badania można bezpłatnie pobrać ze strony klienta.

Korzyść dla klienta

Oprócz szczegółowego raportu analitycznego prezentującego wyniki badania w podziale na dane dotyczące szpitali publicznych oraz przekształconych, klient otrzymał komentarz analityków PMR i niezależnych ekspertów z sektora ochrony zdrowia w Polsce. Dodatkowo, klient uzyskał wsparcie w publikacji finalnych wyników badań oraz pomoc w opracowaniu raportów publikacyjnych, przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research