Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce

 • Branża

  Rynek systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  12 tygodni

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Klient, jeden z wiodących na rynku międzynarodowym dostawców infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zlecił PMR realizację badania rynku systemów obejmujących rury, studzienki i zbiorniki do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (instalacje zewnętrzne) w Polsce. Głównym założeniem projektu była analiza tego rynku w sektorze infrastruktury komunalnej i transportowej. Klientowi zależało na uzyskaniu informacji o wielkości i kierunkach rozwoju rynku ze szczególnym uwzględnieniem udziału poszczególnych materiałów wykorzystywanych do produkcji systemów instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Nasze rozwiązanie

PMR zrealizował badanie łączące szereg różnych podejść w analizie rynku. Zrealizowano:

 • 98 wywiadów z przedstawicielami firm projektujących i wykonujących inwestycje drogowe
 • 52 wywiady z przedstawicielami biur projektujących sieci wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • 18 wywiadów eksperckich ze specjalistami z branży
 • 7 wywiadów z przedstawicielami  jednostek administracji państwowej odpowiedzialnych za przygotowanie przetargów na projekty wodno-kanalizacyjne oraz sanitarne.
Przeanalizowano także bazę przetargów publicznych z 2012 r., dane statystyczne GDDKiA, GUS, sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Programu Infrastruktura i Środowisko oraz materiały własne PMR.

W ramach badania przeprowadzono wywiady z wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji, co pozwoliło na poznanie perspektywy wszystkich graczy obecnych na rynku i nakreślenie bieżącej sytuacji oraz perspektywy na lata 2014-2016.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał kompleksowy raport na temat rynku systemów rur, studzienek i zbiorników do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujący:

 • szacunkową wartość i wielkość rynku
 • zestawienie materiałów stosowanych do produkcji elementów sieci w różnych rodzajach projektów
 • opis programów finansowania rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków publicznych
 • kierunki rozwoju rynku i obszary gospodarki, w których realizowane będą inwestycje wykorzystujące systemy wodno-kanalizacyjne.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research